Ricochet
single

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

25 maja 2019 r. nasi współbracia przyjęli sakrament święceń z rąk J. E. Ks. Bpa Janusza Mastalskiego. Diakon Łukasz Czub SP – prezbiteratu, a alumni: Przemysław Kołacki SP, Dawid Bartochowski SP i Emil Grochowski SP- diakonatu.

Eucharystia miała miejsce w kościele MB Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Podczas kazania ksiądz biskup zaznaczył jak ważną rolę pełnią diakoni i kapłani w obecnych czasach, którzy swoją postawą, zachowaniem, budowaniem wspólnoty zakonnej są przykładem dla innych. – Wiedza, którą posiadacie prowadzi do mądrości ludzi, których spotkacie – mówił ksiądz biskup. Zaznaczył również, że jest ona zbierana nie tylko podczas sukcesów, ale także podczas porażek. Bycie kapłanem oznacza świadomość, komu się zaufało, jaką drogę się wybrało i nieodłącznym elementem tej drogi jest oddanie się Jego woli, wówczas wszystko stanie się możliwe. Ksiądz biskup zwrócił się również do rodziców nowo wyświęconych – Bądźcie dumni z tego, że Wasz syn jest w zakonie i módlcie się, żeby był święty. Żebyście mogli powiedzieć – to owoc mojej pracy.

Prosimy o modlitwę za nowego prezbitera i diakonów.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *